Junioren

Teamsamenstellingen en selecties 2015-2016

15-4-2015

 

Voor alle junioren en ouders van de junioren die lid zijn bij ‘t Spandersbosch

 

Wij zijn al weer druk met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Daar hoort ook het samenstellen van de elftallen voor het seizoen 2015/2016 bij. Het samenstellen van alle teams gebeurt met de grootste zorgvuldigheid en aan de hand van informatie die de technische staf van de club krijgt van trainers, coaches en lijncoördinatoren. Voor de eerste teams van alle lijnen echter wordt heel nadrukkelijk geselecteerd. Om aan die selectietrainingen mee te doen worden spelers door de technische staf uitgenodigd. 

Voor vragen kan altijd contact worden opgenomen met technisch manager Hien The ([email protected])

Bijgaand de uitgangspunten en de procedures mbt de selecties en teamsamenstellingen.

 

Selectietrainingen A-, B-, C- en D jeugd 2015-2016 't Spandersbosch

Doelstellingen / uitgangspunten

 

Selectietrainingen dienen om:

 

 1. Te komen tot een zo sterk mogelijk 1e en  2e team voor de A-, B-, en C-lijn. Voor de D-lijn kan er ook een zo sterk mogelijk (1e jaars) derde elftal worden samengesteld.

 2. Te controleren hoe spelers uit verschillende teams zich qua sterkte tot elkaar verhouden.

 3. Spelers die in hun eigen team een jaar lang geëxcelleerd hebben de kans te geven om omhoog te komen.

 4. Een referentiekader te creëren dat samen met de beoordelingsformulieren moet zorgen voor een goede basis om alle teams in te delen.

 

Procedure

 

 • Voor alle 1e lijnteams worden 2 selectiegroepen gecreëerd.

 • Selectiegroep 2 bestaat uit spelers (maximaal 18) die zich in selectiegroep 1 kunnen spelen.

 • Selectiegroep 1 bestaat uit spelers die vooraf geselecteerd worden door de technische staf van de club, door de toekomstige trainer/coach (voor zover al bekend) van het team waarvoor wordt geselecteerd en uit spelers die opvallen in selectiegroep 2. Het totaal aantal spelers waarmee selectiegroep 1 gaat trainen is nooit meer dan 24 personen. Uit selectiegroep 1 wordt door de technische staf en de nieuwe coach het uiteindelijke 1e lijnteam gevormd. Uit selectiegroep 1 kunnen iedere training spelers afvallen. Een lijnteam kan bestaan uit 13/14 of 15 spelers, afhankelijk van het niveau van de groep.

 • De selectiegroepen worden samengesteld op basis van de twee beoordelingsformulieren met input van trainers, coaches, lijnco’s en op basis van de bevindingen van de technische staf. 

 • De technisch manager stelt de selectiegroepen vast in overleg met de betreffende lijncoördinator en de toekomstige trainer/coach (voor zover al bekend) en publiceert deze medio mei op de website. Aan deze lijsten kunnen alleen door de technisch manager spelers worden toegevoegd.

 • Het uitkomen in één van de selectiegroepen geeft individuele spelers niet de garantie dat zij in de drie hoogste teams van een lijn worden ingedeeld. Vb: De beste speler uit MC8 kan een kans krijgen om zich omhoog te spelen, maar vervolgens alsnog in MC6 geplaatst worden.

 • Selectiegroep 2 traint in totaal twee keer in juni.

 • Selectiegroep 1 traint  in juni, juli en/of augustus. Het aantal trainingen kan per lijn verschillen.

 • Uitkomsten van selectiegroep 2 zijn bekend voor de start van de trainingen van selectiegroep 1. Dit wordt op de site bekend gemaakt, zodra de uitkomst bekend is.

 • Uitkomsten van selectiegroep 1 zijn uiterlijk 20 augustus bekend maar bij voorkeur voor de start van de zomervakantie. Teamindeling van lijnteams kunnen alleen over de zomervakantie heen getild worden, als al voor de vakantie duidelijk is in welk team de eventuele afvallers terecht komen.

 

 

 

 

't Spandersbosch Jubileum

 

 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren