Algemeen

Huishoudelijk Reglement en Huisregels

6-9-2016 Op de ALV van 20 juni jl. heeft het Bestuur het nieuwe Huishoudelijk Reglement aan de vergadering voorgelegd. Deze werd door de vergadering goedgekeurd.
Tevens heeft het Bestuur de Huisregels aangepast.

Deze beide documenten treffen jullie in de bijlage aan.
Bijlage

't Spandersbosch Jubileum

 

 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren