Algemeen

Aangepast Huishoudelijk reglement!

14-6-2016 Op de A.L.V. van volgende week maandag zal het bestuur o.a het nieuwe en 
aangepaste Huishoudelijke Reglement aan de vergadering voorleggen.

In de bijlage vinden jullie het goed te keuren reglement alvast aan.
Bijlage

't Spandersbosch Jubileum

 

 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren