Algemeen

Nieuwe bestuursleden

10-11-2015 Tijdens de ALV (maandag jl.) zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Bas Oude Elberink (rechts op de foto: Hockey Organisatie) en René Rodenburg (links op de foto: Communicatie, vrijwilligers, evenementen).

't Spandersbosch Jubileum

 

 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren